Διδακτορικές Σπουδές
Αρχική / Σπουδές / Διδακτορικές Σπουδές

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Αιτήσεις Εισαγωγής

Oι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνονται στο χρονικό διάστημα από 1-15 Οκτωβρίου και 1-15 Μαρτίου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, αντίστοιχα.
Μόνο για το ακαδημαΪκό έτος 2020-2021 οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνονται στο χρονικό διάστημα από 15-30 Οκτωβρίου, λόγω αλλαγών στο έντυπο βασικών σημείων.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Οι προϋποθέσεις εγγραφής του υποψηφίου διδάκτορα, είναι οι εξής:

  • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
  • Αίτηση του υποψηφίου (περιλαμβάνει την επιστημονική περιοχή και τον προτεινόμενο τίτλο, τη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής και τον επιβλέποντα)*
  • Προσχέδιο Βασικών Σημείων της διδακτορικής διατριβής
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και Βεβαίωση Ισοτιμίας (για τίτλους από το εξωτερικό)
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2)
  • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εκπονεί παράλληλα άλλο διδακτορικό
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψυφίου (δύο όψεις)

*Σημείωση: Ο προτεινόμενος επιβλέπων συνυπογράφει την αίτηση και, επομένως, αποδέχεται την ανάληψη να επιβλέπει τον υποψήφιο

e-mail:phd@phed.auth.gr

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr