Διπλωματική Εργασία
Αρχική / Έντυπα / Διπλωματική Εργασία

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία

Προς διευκόλυνση των φοιτητών η αποστολή των δικαιολογητικών κατάθεσης γίνεται στο email της βιβλιοθήκης library@phed.auth.gr 

Αρχεία προς κατάθεση:

  1. Βεβαίωση Παραλαβής Διπλωματικής Εργασίας
    Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον/τη φοιτητή/τρια και τον/την επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια
  2. Τίτλοι εργασίας μαζί με περιλήψεις (έως 500 λέξεις η κάθε μία) και λέξεις κλειδιά (ελληνικά-αγγλικά) σε ένα ενιαίο αρχείο word (.docx)
  3. Διπλωματική εργασία σε μορφή PDF

Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr