Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών & Αναψυχής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΠΘ
.
Τομέας Αθλημάτων
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΠΘ
Τομέας Ανθρώπινης Απόδοσης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΠΘ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου.Αποτελείται από μαθήματα κορμού θεωρητικά και εφαρμογής, μαθήματα κατεύθυνσης (Αγωνιστικός Αθλητισμός, Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία) και μαθήματα ελεύθερης επιλογής (θεωρητικά και εφαρμογής).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Τμήμα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ιδρύθηκε το 1982...

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης...

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Διοίκηση της Σχολής αποτελείται απο τον Κοσμήτορα της Σχολής, τον Πρόεδρο...

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Προσωπικό του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής...

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δείτε τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί...

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα αποτελείται από τους εξής τομείς..

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα Εργαστήρια του Τμήματος ειναι τα εξής..

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη έχει προσδιορίσει ..

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων γίνεται από την...

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο Τμήμα μας λειτουργεί από το 2018 Επιτροπή Ενεργειών Κοινωνικής Ευθύνης.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί φοιτητές/τριες και διδάσκοντες

Σπουδές

Αναζητήστε χρήσιμες πληροφορίες για τις προπτυχιακές σπουδές, τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τον διδακτορικό κύκλο σπουδών.

Αναζητήστε πληροφορίες για τις προπτυχιακές σπουδές στο ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Δείτε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Δείτε τι περιλαμβάνουν οι διδακτορικές σπουδές στο ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Αναζητήστε πληροφορίες για τις μεταδιδακτορικές σπουδές στο ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Φοιτητικά

Είσαστε Φοιτητής/τρια;

Περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr