Πρακτική Άσκηση
Αρχική / Φοιτητικά / Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Στο συννημένο αρχείο περιέχονται τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχθηκαν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ την περίοδο 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2018. Η κατάταξη των φοιτητών έγινε με βάση την παρακάτω απόφαση του Τμήματος για την Πρακτική Άσκηση.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, αποφάσισε στην υπ. αριθμ. 515/11-2-2016 Γεν. Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφάσισε η κατανομή του αριθμού των θέσεων πρακτικής που λαμβάνει το ΤΕΦΑΑ κάθε έτος να γίνεται ως εξής: Όλες οι ειδικότητες λαμβάνουν μία (1) θέση ανά πέντε (5) φοιτητές που έχουν και η κατάταξη τους γίνεται με κριτήριο τον μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών επί του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που έχουν. Οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται ανεξάρτητα από την ειδικότητα με κριτήριο τον μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών επί του αριθμού των πιστωτικών μονάδων.

Δικαίωμα ένστασης έχουν οι φοιτητές σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και μπορεί να υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ.

Η επιτροπή αξιολόγησης

Χρήστος Γαλαζούλας                  Στέλλα Δούκα                                Σοφία Παπαδοπούλου

Αναπληρωτής καθηγητής          Αναπληρώτρια καθηγήτρια        Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Επιστημονικός υπεύθυνος ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ο επιστημονικός υπεύθυνος
Γαλαζούλας Χρήστος Αναπλ. καθηγητής

--
Associate Prof. Christos Galazoulas, Department of Physical Education and Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124 Thessaloniki, Tel: +30 2310 992481, Fax: +30 2310 995282, Email: galaz@phed.auth.gr

Συνημμένα: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 54124, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

2310 995282

ask@phed.auth.gr