ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή
Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή

ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή", επισκεφθείτε την ιστοσελιδα physicaleducation.phed.auth.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr