ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή
Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή

ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή", επισκεφθείτε την ιστοσελιδα physicaleducation.phed.auth.gr