Σύμβουλοι Σπουδών
Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Σύμβουλοι Σπουδών

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών
  • Α έτος: κ.κ. Χατζόπουλος Δ. και Μάνου Β.
  • Β έτος: κ.κ. Μπαρκούκης Β. και Λυκεσάς Γ.
  • Γ έτος: κ.κ. Συκαράς Ε. και Αλεξίου Σ.
  • Δ έτος: κ.κ. Γαλαζούλας Χρ. και Γιαννακός Α.


Οι ώρες και τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται για τον κάθε
Καθηγητή στο site (Το Τμήμα-> Προσωπικό -> Μέλη ΔΕΠ)