Σύμβουλοι Σπουδών
Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Σύμβουλοι Σπουδών

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών
  • Α έτος: κ.κ. Χατζόπουλος Δ. και Μάνου Β.
  • Β έτος: κ.κ. Μπαρκούκης Β. και Λυκεσάς Γ.
  • Γ έτος: κ.κ. Συκαράς Ε. και Αλεξίου Σ.
  • Δ έτος: κ.κ. Γαλαζούλας Χρ. και Γιαννακός Α.


Οι ώρες και τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται για τον κάθε
Καθηγητή στο site (Το Τμήμα-> Προσωπικό -> Μέλη ΔΕΠ)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr