Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής
Αρχική / Εργαστήρια / Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής

Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής

Διεύθυνση: Ξενώνες, Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης (Απέναντι από οικισμό Λήδα Μαρία) - 570 01 Θέρμη

Τηλέφωνα: 2310 991818

e-mail: kalexand@phed.auth.gr

Διευθυντής: Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

web site εργαστηρίου:  http://sportourmanlab.web.auth.gr/

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Αθλητισμού και Αναψυχής στην Θέρμη

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού διοργανώνει:

α) Πρότυπα προγράμματα εναλλακτικής άσκησης στην ύπαιθρο για Σχολεία, (οδηγίες για σχολεία στο μενού: Επισκέψεις σχολείων)
β) Αθλητικές ακαδημίες (εγγραφές στο κύριο μενού)
γ) Εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις της στη Θέρμη

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.sporthermi.web.auth.gr/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  • Έρευνα αξιολόγησης συμπεριφοράς αθλητικών καταναλωτών και ποιότητας υπηρεσιών αθλητισμού / τουρισμού, χορηγικών προγραμμάτων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς αθλητισμού, αναψυχής και τουρισμού.
  • Στρατηγικός σχεδιασμός προώθησης προγραμμάτων αθλητισμού και αθλητικού τουρισμού. Κατάρτιση business plan
  • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα μάνατζμεντ και μάρκετινγκ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr