Ανταλλαγές Φοιτητών
Αρχική / Φοιτητικά / Ανταλλαγές Φοιτητών

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Ανταλλαγές Φοιτητών

Ανταλλαγές Φοιτητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανταλλαγές με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Το ΑΠΘ συμμετέχει στο πρόγραμμα Σωκράτης που αφορά στη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία. Επίσης έχει επεκταθεί στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στην Κύπρο.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της σημασία της εκπαίδευσης για παιδιά, νέους και ενηλίκους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και με την αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στο ευρύ φάσμα ευκαιριών μάθησης που προσφέρονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές όλων των ηλικών και των κοινωνικών ομάδων να αυξήσουν τις ευκαιρίες αποκόμισης προσωπικών εμπειριών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να συνειδητοποιήσουν τη συμμετοχή τους στην έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και να μάθουν να προσαρμόζονται στις μεταβολές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Μέσω του προγράμματος φοιτητές/-ήτριες μπορούν να επισκεφθούν ξένα Πανεπιστήμια για διάστημα μεταξύ τριών μηνών κι ενός έτους με καλυμμένο το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων διαβίωσης. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που σας φέρνει σε επαφή με πιο προηγμένα και οργανωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, εμπειρία που μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για το επιστημονικό και επαγγελματικό σας μέλλον. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα αντίστοιχα εκείνων του δικού μας προγράμματος σπουδών και, αφού εξεταστείτε επιτυχώς, να σας τα αναγνωρίσει το Τμήμα μας. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), σκοπός του οποίου είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της Ευρώπης. Το ECTS παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών.

Για να συμμετέχουν οι φοιτητές/-ήτριες στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι υπήκοοι των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών, να έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Τμήματός μας και του Τμήματος υποδοχής και να συναφθεί συμφωνία μεταξύ των πανεπιστημίων εταίρων πριν τη μετάβαση του/της φοιτητή/-ήτριας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αίτηση, αναλυτική βαθμολογία (πιστοποιητικό Γραμματείας), σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας. Πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, ότι δεν καταβάλλεται κανενός είδους αμοιβή προς το πανεπιστήμιο υποδοχής και ότι συνεχίζεται η καταβολή τυχόν εθνικών υποτροφιών και δανείων.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr