Αρχική / Κατηγορία Νέων / Προκηρύξεις

Κατηγορία

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». Κατόπιν έγκρισης που λάβαμε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, αναρτήθηκε σήμερα υπ’ αριθμ. πρωτ. 182497/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές συνήλθαν σήμερα Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, με αντικείμενο την εξέταση της εκλογιμότητας των υποψηφίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ. Β΄)

Οι ΕΕ εξέτασαν τις υποψηφιότητες των υποψηφίων  του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ και αποφάνθηκαν θετικά για την εκλογιμότητά τους, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές συνήλθαν σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., με αντικείμενο την εξέταση της εκλογιμότητας των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 23, του Νόμου 4485/2017, (Α΄114).
Οι ΕΕ εξέτασαν τις υποψηφιότητες των υποψηφίων κάθε Τομέα του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ και αποφάνθηκαν θετικά για την εκλογιμότητά τους, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr