Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
Αρχική / Φοιτητικά / Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Ανακοίνωση

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017, ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2000 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2019, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση διαζευκτήριου κατατίθεται δικαστική απόφαση ή διαζευκτήριο(που να φαίνεται ποιος από τους δύο γονείς έχει τη γονική μέριμνα)

Τα δικαιολογητικά των Ελλήνων υπηκόων θα πρέπει να είναι καθαρά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των Κυπρίων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (εισοδήματα: φορολογικές βεβαίωσεις γονέων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία: πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έως 1/1/2020 (δικαιούχος φοιτητής και γονείς) που να αναγράφονται τα τ.μ. της οικίας χωριστά έστω και χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου υπαλλήλου και βεβαίωση από τον κοινοτάρχη για τα τ.μ., μαζί με την υπεύθυνη δήλωση που θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή, με apostille ή θεώρηση από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία για το στεγαστικό επίδομα 2019-2020 όταν «ζητείται» από την ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνονται δεκτά έως 10/07/2020

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 54124, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

2310 995282

ask@phed.auth.gr