Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
Αρχική / Φοιτητικά / Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017, ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση διαζευκτήριου κατατίθεται δικαστική απόφαση ή διαζευκτήριο(που να φαίνεται ποιος από τους δύο γονείς έχει τη γονική μέριμνα)

Τα δικαιολογητικά των Ελλήνων υπηκόων θα πρέπει να είναι καθαρά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των Κυπρίων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (εισοδήματα: φορολογικές βεβαίωσεις γονέων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία: πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έως 1/1/2019 (δικαιούχος φοιτητής και γονείς) που να αναγράφονται τα τ.μ. της οικίας χωριστά έστω και χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου υπαλλήλου και βεβαίωση από τον κοινοτάρχη για τα τ.μ., μαζί με την υπεύθυνη δήλωση που θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή, με apostille ή θεώρηση από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία για το στεγαστικό επίδομα 2018-2019 όταν «ζητείται» από την ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνονται δεκτά έως 4/07/2019

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 54124, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

2310 995282

ask@phed.auth.gr