Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
Αρχική / Φοιτητικά / Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993/Β’/25-8-2017, ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2020, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση διαζευκτήριου κατατίθεται δικαστική απόφαση ή διαζευκτήριο(που να φαίνεται ποιος από τους δύο γονείς έχει τη γονική μέριμνα)

Τα δικαιολογητικά των Ελλήνων υπηκόων θα πρέπει να είναι καθαρά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των Κυπρίων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (εισοδήματα: φορολογικές βεβαίωσεις γονέων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία: πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έως 1/1/2021 (δικαιούχος φοιτητής και γονείς) που να αναγράφονται τα τ.μ. της οικίας χωριστά έστω και χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου υπαλλήλου και βεβαίωση από τον κοινοτάρχη για τα τ.μ., μαζί με την υπεύθυνη δήλωση που θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή, με apostille ή θεώρηση από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία για το στεγαστικό επίδομα 2020-2021 όταν «ζητείται» από την ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνονται δεκτά έως 10/09/2021 (το ΑΠΘ θα είναι κλειστό 28/7 έως 18/8).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται συμπληρωματικά από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedu.gov.gr, σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά (η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται δεκτή μέσω Gov) δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης με τους εξής τρόπους:α) Είτε ηλεκτρονικά (από το e-mail που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αρμόδιου υπαλλήλου (asvchris@phed.auth.gr) .β) Είτε έντυπα και αποστέλλονται μέσω courier με τα επισυναπτόμενα έντυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη Θεσσαλονίκης, 57001

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για όσες αιτήσεις απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά (η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται δεκτή μέσω Gov) από τους δικαιούχους, αυτά θα αποστέλλονται μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος.

Λόγω της πανδημίας και των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν, η γραμματεία του ΤΕΦΑΑ θα λειτουργεί δια ζώσης μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, για εξαιρετικές περιπρτώσεις. Η εξυπηρέτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr