Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
Αρχική / Φοιτητικά / Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ. πρωτ. 89537/Ζ1/1-6-2018 που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που ορίζονται είναι: από Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία όταν «ζητείται» από την ηλεκτρονική εφαρμογή (π.χ. πιστοποιητικό θανάτου, διαζευκτήριο) θα γίνονται δεκτά στη Γραμματεία Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη από 9.00-12.00 πμ.

Τα δικαιολογητικά των Ελλήνων υπηκόων θα πρέπει να είναι καθαρά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017, οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2017, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΜΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ https://academicid.minedu.gov.gr/ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για Κύπριους

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των Κυπρίων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (εισοδήματα: φορολογικές βεβαίωσεις γονέων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία: πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έως 1/1/2018 (δικαιούχος φοιτητής και γονείς) που να αναγράφονται τα τ.μ. της οικίας χωριστά έστω και χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου υπαλλήλου και βεβαίωση από τον κοινοτάρχη για τα τ.μ., μαζί με την υπεύθυνη δήλωση που θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή, με apostille ή θεώρηση από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου.

Σε περίπτωση διαζευκτήριου κατατίθεται δικαστική απόφαση ή διαζευκτήριο (που να φαίνεται ποιος από τους δύο γονείς έχει τη γονική μέριμνα).

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 54124, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

2310 995282

ask@phed.auth.gr