Προοπτικές
Αρχική / Πτυχιούχοι / Προοπτικές

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Προοπτικές

Προοπτικές

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του ΤΕΦΑΑ είναι πολλές και μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

  • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Προπονητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων 
  • Ειδική Αγωγή (Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για άτομα με ειδικές ικανότητες)
  • Διοικητικό Στέλεχος σε αθλητικούς φορείς
  • Άσκηση και Φυσική Κατάσταση (γυμναστήρια, κλπ.)
  • Άσκηση και υγεία
  • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (κατασκηνώσεις κλπ.)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr