Ιστορία
Αρχική / Το τμήμα / Ιστορία

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Ιστορία

Ιστορία

Με το άρθρο 47 του νόμου 1268/1982 ιδρύθηκαν ΤΕΦΑΑ στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 107/1983 η ΕΑΣΑ στην Αθήνα και το παράρτημα αυτής στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια ως Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, λόγω καθυστερημένου διορισμού των πρώτων μελών ΔΕΠ, η διοίκηση του Τμήματος ανατέθηκε με απόφαση της Συγκλήτου σε πενταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Από το 1984 το Τμήμα διοικείται από δική του Γενική Συνέλευση (ΓΣ).

  • Από το 1986 άρχισε να λειτουργεί παράρτημα του ΤΕΦΑΑ στις Σέρρες, το οποίο έγινε ανεξάρτητο Τμήμα το 1996.
  • Το 1893 ιδρύεται η «ειδική σχολή γυμναστών»
  • Το 1918 μετονομάζεται σε «Διδασκαλείο γυμναστικής»
  • Το 1933 σε «Γυμναστική ακαδημία»
  • Το 1939 σε «Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής»
  • Το 1970 ιδρύεται η ΕΑΣΑ Θεσσαλονίκης
  • Το 1982 ιδρύεται το Τ.Ε.Φ.Α.Α Θεσσαλονίκης
  • Το 1984 πρώτοι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ
  • Το 1997 εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α (Θέρμη)
  • Μέχρι σήμερα > 13.000 απόφοιτοι, 600 Μεταπτυχιακού (Master) και > 108 διδάκτορες

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr