Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου
Αρχική / Εργαστήρια / Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Διεύθυνση: Γυάλινο Κτίριο Θέρμης, 2ος όροφος, Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης (Απέναντι από οικισμό Λήδα Μαρία) - 570 01 Θέρμη

Τηλέφωνα: 2310 992237

e-mailmougios@phed.auth.gr

Διευθυντής: Μούγιος Βασίλειος, Καθηγητής

web site εργαστηρίου: http://humanperformancelab.phed.auth.gr/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

  • Αξιολόγηση βιοχημικών παραμέτρων στην άσκηση
  • Αξιολόγηση σύστασης σώματος
  • Αξιολόγηση αερόβιας ικανότητας, μυϊκής δύναμης, ταχύτητας
  • Αξιολόγηση αρθρικής κινητικότητας

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr