Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου
Αρχική / Εργαστήρια / Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Διεύθυνση: Γυάλινο Κτίριο Θέρμης, 2ος όροφος, Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης (Απέναντι από οικισμό Λήδα Μαρία) - 570 01 Θέρμη

Τηλέφωνα: 2310 992237

e-mailmougios@phed.auth.gr

Διευθυντής: Μούγιος Βασίλειος, Καθηγητής

web site εργαστηρίου: http://humanperformancelab.phed.auth.gr/

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 54124, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

2310 995282

ask@phed.auth.gr