Προσωπικό
Αρχική / Το τμήμα / Προσωπικό

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Προσωπικό

Προσωπικό

Το Προσωπικό του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού αποτελείται απο Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Αποσπασμένους και το Διοικητικό Προσωπικό.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr