Βιβλιοθήκη
Αρχική / Φοιτητικά / Βιβλιοθήκη

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (Σεπτέμβριος 2021)

Η βιβλιοθήκη συνεχίζει να εξυπηρετεί τα μέλη της τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, αλλά εξυπηρετεί και δια ζώσης (σύντομη επίσκεψη) με προγραμματισμένο ραντεβού ή όχι.

Καλωσορίζουμε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του τμήματος με τον παρακάτω οδηγό χρήσης.

Οδηγός για πρωτοετείς
Ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους και όλες!

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για φοιτητές/τριες

 • Αίτηση ενεργοποίησης κάρτας βιβλιοθήκης
  Όσοι/ες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του τμήματος δεν έχουν μέχρι στιγμής ενεργοποιήσει την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ως κάρτα βιβλιοθήκης, το αιτούνται ηλεκτρονικά, καταχωρούνται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και αμέσως μετά μπορούν να δανείζονται από τη βιβλιοθήκη ΤΕΦΑΑ και από όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν ήδη δανειστεί έστω και μία φορά, έχουν κάνει τη σχετική διαδικασία και δεν χρειάζεται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση. Οι φοιτητές/τριες που αλλάζουν ιδιότητα (π.χ. μεταπτυχιακοί/ες ή διδακτορικοί φοιτητές/τρεις) υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ενεργοποίησης κάρτας βιβλιοθήκης.
 • Αίτηση δανεισμού βιβλίου
 • Αίτηση επιστροφής διδακτικών συγγραμμάτων Ευδόξου (νέα αίτηση!)
 • Αίτηση βεβαίωσης μη εκκρεμοτήτων στη Βιβλιοθήκη
 • Επιστροφή δανεισμένου υλικού με προγραμματισμένο ραντεβού (μέσω email ή τηλεφωνικά) library@phed.auth.gr
 • Κατάθεση διπλωματικής εργασίας Η αποστολή των δικαιολογητικών κατάθεσης γίνεται στο email της βιβλιοθήκης library@phed.auth.gr. Οι επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/τριες υπογράφουν τη σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικά.
 • Κατάθεση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών Η αποστολή των δικαιολογητικών κατάθεσης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών γίνεται ηλεκτρονικά (αποστολή στο email dissertations@lib.auth.gr)

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό

 • Αίτηση ενεργοποίησης κάρτας βιβλιοθήκης Όσοι/ες καθηγητές/τριες και λοιπό διδακτικό ή και διοικητικό προσωπικό δεν το έχουν ήδη κάνει, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για να δανείζονται άμεσα από το υλικό της βιβλιοθήκης, όποτε το χρειάζονται.
 • Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού στο Turnitin (νέα αίτηση!)
 • Όλες οι άλλες αιτήσεις

Αναζήτηση βιβλιογραφίας από το σπίτι

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές είναι δυνατή σε 24/7 βάση από Η/Υ εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω πηγές:

Έντυπα

Τα παρακάτω φυλλάδια συντάχθηκαν από την ομάδα Δικτυακού τόπου-ΒΚΠ ΑΠΘ. Συμβουλευθείτε όλο το υλικό βοήθειας από την ιστοσελίδα της ΒΚΠ ΑΠΘ.

Δανεισμός – Ανανέωση – Κράτηση -- Επιστροφή υλικού

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί στα πλαίσια του Κανονισμού λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ.
Ο δανεισμός γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Το πληροφοριακό υλικό (λευκώματα, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κλπ) χρησιμοποιείται για ανάγνωση και μελέτη στο χώρο της βιβλιοθήκης αλλά δεν δανείζεται. Το αναγνωστήριο δεν λειτουργεί προσωρινά λόγω της πανδημίας. Η μη έγκαιρη επιστροφή του υλικού επιβαρύνεται με πρόστιμο που καθορίζεται από την Επιτροπή Εποπτείας του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ.

Δανεισμός για φοιτητές/τριες
Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες δανείζονται έως 4 βιβλία για 15 ημέρες και οι μεταπτυχιακοί/ες - υποψήφιοι διδάκτορες έως 15 βιβλία για 30 ημέρες. Ανανέωση του χρόνου δανεισμού γίνεται (έως 2 φορές) τηλεφωνικά ή μέσω email, εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη ΑΠΘ και να αιτηθούν την κράτηση κάποιου βιβλίου.

Δανεισμός για διδάσκοντες/ουσες
Οι διδάσκοντες/σες δανείζονται ανάλογα με την ιδιότητά τους (βλ. παράγραφος 4.2 του Κανονισμού «Όροι Δανεισμού και ανανεώσεις»). Ανανέωση του χρόνου δανεισμού επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει ζητηθεί το βιβλίο από άλλο χρήστη.

Διαδανεισμός βιβλίων και άρθρων περιοδικών (υπηρεσία με χρέωση)
Οι χρήστες που επιθυμούν άρθρα ή βιβλία εκτός Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ, μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα διαδανεισμού ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Ρωτήστε μας!

Πολιτική Δωρεών

Γενικά

Η βιβλιοθήκη γίνεται αποδέκτης δωρεών μεμονωμένων τίτλων βιβλίων, ψηφιακού υλικού ή και ολόκληρων συλλογών στα πλαίσια του Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθηκών ΑΠΘ (παρ. 2.9) μετά από αξιολόγηση των τίτλων (τεκμηρίων) από τον Πρόεδρο του τμήματος και το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα η αποδοχή μιας δωρεάς στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ γίνεται μετά από εξέταση και συνδυασμό των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης:

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Συνάφεια του υλικού της δωρεάς με τις θεματικές επιστημονικές κατηγορίες που καλύπτει η Βιβλιοθήκη
 • Ελλείψεις της Βιβλιοθήκης
 • Φυσική κατάσταση της δωρεάς
 • Κόστος αποθήκευσης και συντήρησης της δωρεάς
 • Διαθεσιμότητα χώρου για την ταξιθέτηση της δωρεάς
 • Ιστορική αξία του υλικού της δωρεάς
 • Αναγκαιότητα ύπαρξης πολλαπλών αντιτύπων, λόγω της συχνής τους χρήσης, μέσα στη συλλογή

Η βιβλιοθήκη δεν αποδέχεται εφημερίδες και περιοδικά που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο και αντίτυπα των οποίων ήδη έχει στη συλλογή της είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (εκτός αν υπάρχει λόγος ύπαρξης πολλαπλών αντιτύπων). Επίσης δεν γίνονται δεκτά μεμονωμένα τεύχη περιοδικών, λογοτεχνικά βιβλία τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος και σχολικά βοηθήματα ή άλλο υλικό χωρίς βιβλιογραφικές πηγές.

Διαδικασία

1. Επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη

Για οποιαδήποτε χορηγία ή δωρεά βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Φ.Α.Α. προηγείται η επικοινωνία με την Βιβλιοθήκη στα τηλέφωνα 2310 992245 & 2310 992244 ή στο email: library@phed.auth.gr

2. Καταγραφή του υλικού δωρεάς από τον δωρητή

Οι δωρητές αποστέλλουν στη βιβλιοθήκη συνοπτική περιγραφή της δωρεάς και της φυσικής της κατάστασης, κατάλογο τίτλων και αριθμό τεκμηρίων κατά προσέγγιση. Οι δωρητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επισυναπτόμενο έγγραφο.

3. Έλεγχος υλικού

Η βιβλιοθήκη στη συνέχεια κάνει έλεγχο ως προς την αναγκαιότητα ή μη αποδοχής της δωρεάς. Η σπουδαιότητα της δωρεάς εκτιμάται από τα μέλη της βιβλιοθήκης και τον Πρόεδρο του τμήματος και εφόσον γίνει αποδεκτή, ενημερώνεται ο δωρητής και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παράδοσης-παραλαβής των τεκμηρίων.

4. Παράδοση υλικού στη βιβλιοθήκη

Τα τεκμήρια παραδίδονται στη βιβλιοθήκη με ευθύνη και μεταφορά του δωρητή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής της δωρεάς, ο δωρητής αποποιείται κάθε δικαίωμα επί του δωρηθέντος υλικού. Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει ευχαριστήρια επιστολή στο δωρητή για τα βιβλία που έγιναν αποδεκτά

5. Επεξεργασία υλικού

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης επεξεργάζεται βιβλιοθηκονομικά το υλικό και το εμφανίζει στο δημόσιο κατάλογο της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (OPAC). Εφόσον ο δωρητής το επιθυμεί, κάθε τεκμήριο της δωρεάς θα φέρει σε ηλεκτρονική σημείωση το όνομα του δωρητή.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ολικής, μερικής αποδοχής ή απόρριψης της δωρεάς.

Τοποθεσία | Ωράριο

Η βιβλιοθήκη του τμήματος βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης, Γυάλινο Κτίριο, Υπόγειο, 57001, Θεσσαλονίκη.
Βιβλιοθήκη Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Νέες Εγκαταστάσεις Θέρμης
Γυάλινο Κτίριο, Υπόγειο
T: 2310992244, 2310992245
library@phed.auth.gr
Βιβλιοθηκονόμοι:
Ελένη Κουγιουμτζή (2310) 992245
Νέλλη Γρηγοριάδου (2310) 992244

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά 8:00-15:30.
Τρίτη και Παρασκευή η εξυπηρέτηση του κοινού είναι 9:00-13:00.
Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη για ραντεβού διά ζώσης.

Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr