Βιβλιοθήκη
Αρχική / Φοιτητικά / Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Α) Τοποθεσία | Ωράριο | Έντυπα

Η βιβλιοθήκη του τμήματος έχει μεταφερθεί από το χώρο της ΤΑΞΥΠ, και πλέον βρίσκεται στο χώρο της του Νέου Κτιρίου Θέρμης των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ.

Βιβλιοθηκονόμος είναι η κ. Ελένη Κουγιουμτζή, τηλ. 2310 992245, email: keleni@phed.auth.gr

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα: 9.00 - 13.00
Τρίτη: 9.00 - 13.00
Τετάρτη: 9.00 - 13.00
Πέμπτη: 9.00 - 13.00
Παρασκευή: 9.00 - 13.00

Β) Κανονισμός

Κανονισμός λειτουργίας

Η χρήση τροφίμων, ποτών και τσιγάρων δεν επιτρέπεται στους χώρους της βιβλιοθήκης

Γ) Δανεισμός

Για φοιτητές

Οι φοιτητές δανείζονται έως 3 βιβλία για 7 ημέρες.
Ο δανεισμός γίνεται μόνο με την παρακράτηση της φοιτητικής ταυτότητας.
Τα περιοδικά, δεμένα ή άδετα, δε δανείζονται, αλλά χορηγούνται μόνο για ανάγνωση και φωτοτύπηση στο χώρο της βιβλιοθήκης.
Τα βιβλία αναφοράς, οι διπλωματικές και τα σπάνια βιβλία δε δανείζονται.
Φοιτητής που καταστρέφει ή χάνει βιβλίο που δανείστηκε υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει ή να καταβάλει το αντίτιμο.
Οι φοιτητές θα μπορούν να δανείζονται, μόνο αν έχουν επιστρέψει εμπρόθεσμα τα βιβλία που έχουν ήδη δανεισθεί.

Για διδάσκοντες

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και οι διδάσκοντες των άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου.
Οι αποσπασμένοι καθηγητές φυσικής αγωγής δανείζονται με την παρακράτηση της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Οι διδάσκοντες μπορούν να δανείζονται έως 3 βιβλία για 14 ημέρες. Ανανέωση του δανεισμού επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει αναζητηθεί το βιβλίο από άλλο χρήστη.

Ισχύουν και για τους διδάσκοντες οι παράγραφοι 3 έως 6 που ισχύουν για τους φοιτητές

Δ) Άλλες Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκες Ελληνικών ΑΕΙ

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών - Βιβλιοθήκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Ιονίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκες Ξένων ΑΕΙ

Boston University Libraries
Edinburgh University Library
University of Oregon Lirary
University of Minnesota Libraries
University of Exeter Library
Penn State University Library
Ohio University Library
lllinois at Urbana University Library
Indiana Univesrsity Library
Cambridge University Library
Australian National University Library
University of York Library
University of Warwick Library
University of Liverpool Library
University of Alberta Libraries
Stanford University Library
Princeton University Library
Oxford University Library
Manchester Metropolitan University Library
Loughborough University Library
Leeds University Library
Kansas State University Library

Δεσμοί με Βιβλιοθήκες (Δεσμοί μέσω ΑΠΘ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Βιβλιοθήκη
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 54124, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

2310 995282

ask@phed.auth.gr