Βιβλιοθήκη
Αρχική / Φοιτητικά / Βιβλιοθήκη

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (2022)

Η βιβλιοθήκη συνεχίζει να εξυπηρετεί τα μέλη της τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, αλλά εξυπηρετεί και δια ζώσης (σύντομη επίσκεψη) με προγραμματισμένο ραντεβού ή όχι.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για φοιτητές/τριες

 • Αίτηση ενεργοποίησης κάρτας βιβλιοθήκης
  Όσοι/ες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του τμήματος δεν έχουν μέχρι στιγμής ενεργοποιήσει την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ως κάρτα βιβλιοθήκης, το αιτούνται ηλεκτρονικά, καταχωρούνται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και αμέσως μετά μπορούν να δανείζονται από τη βιβλιοθήκη ΤΕΦΑΑ και από όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν ήδη δανειστεί έστω και μία φορά, έχουν κάνει τη σχετική διαδικασία και δεν χρειάζεται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση. Οι φοιτητές/τριες που αλλάζουν ιδιότητα (π.χ. μεταπτυχιακοί/ες ή διδακτορικοί φοιτητές/τρεις) υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ενεργοποίησης κάρτας βιβλιοθήκης.
 • Αίτηση δανεισμού βιβλίου
 • Αίτηση επιστροφής διδακτικών συγγραμμάτων Ευδόξου (νέα αίτηση!)
 • Αίτηση βεβαίωσης μη εκκρεμοτήτων στη Βιβλιοθήκη
 • Επιστροφή δανεισμένου υλικού με προγραμματισμένο ραντεβού (μέσω email ή τηλεφωνικά) library@phed.auth.gr
 • Κατάθεση διπλωματικής εργασίας Η αποστολή των δικαιολογητικών κατάθεσης γίνεται στο email της βιβλιοθήκης library@phed.auth.gr. Οι επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/τριες υπογράφουν τη σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικά.
 • Κατάθεση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών Η αποστολή των δικαιολογητικών κατάθεσης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών γίνεται ηλεκτρονικά (αποστολή στο email dissertations@lib.auth.gr)

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό

 • Αίτηση ενεργοποίησης κάρτας βιβλιοθήκης Όσοι/ες καθηγητές/τριες και λοιπό διδακτικό ή και διοικητικό προσωπικό δεν το έχουν ήδη κάνει, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για να δανείζονται άμεσα από το υλικό της βιβλιοθήκης, όποτε το χρειάζονται.
 • Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού στο Turnitin (νέα αίτηση!)
 • Όλες οι άλλες αιτήσεις

Ηλεκτρονική Αίτηση κάρτας βιβλιοθήκης για εξωτερικούς χρήστες (με χρέωση)

Δανεισμός – Ανανέωση – Κράτηση -- Επιστροφή υλικού

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί στα πλαίσια του Κανονισμού λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ.
Ο δανεισμός γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Το πληροφοριακό υλικό (λευκώματα, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κλπ) χρησιμοποιείται για ανάγνωση και μελέτη στο χώρο της βιβλιοθήκης αλλά δεν δανείζεται.

Δανεισμός για φοιτητές/τριες
Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες δανείζονται έως 4 βιβλία για 15 ημέρες και οι μεταπτυχιακοί/ες - υποψήφιοι διδάκτορες έως 15 βιβλία για 30 ημέρες. Ανανέωση του χρόνου δανεισμού γίνεται (έως 2 φορές) τηλεφωνικά ή μέσω email, εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη ΑΠΘ και να αιτηθούν την κράτηση κάποιου βιβλίου.

Δανεισμός για διδάσκοντες/ουσες
Οι διδάσκοντες/σες δανείζονται ανάλογα με την ιδιότητά τους (βλ. παράγραφος 4.2 του Κανονισμού «Όροι Δανεισμού και ανανεώσεις»). Ανανέωση του χρόνου δανεισμού επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει ζητηθεί το βιβλίο από άλλο χρήστη.

Διαδανεισμός βιβλίων και άρθρων περιοδικών (υπηρεσία με χρέωση)
Οι χρήστες που επιθυμούν άρθρα ή βιβλία εκτός Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ, μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα διαδανεισμού ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Ρωτήστε μας!

Πρόστιμα
Χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται αν το υλικό που δανείστηκε επιστραφεί μετά την ημερομηνία που είχε οριστεί από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν χρηματικό πρόστιμο ανάλογο της καθυστέρησης. Το τρέχον πρόστιμο €0,30/ανά ημέρα καθυστέρησης (αναλυτικά στον Κανονισμό λειτουργίας, άρθρο 4.3. Πρόστιμα). Σε περίπτωση που κατά την ημέρα επιστροφής του τεκμηρίου, όπως ορίζεται από το αυτοματοποιημένο σύστημα, η Βιβλιοθήκη από την οποία έχει γίνει ο δανεισμός του τεκμηρίου δε λειτουργεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε το πρόστιμο αρχίζει να επιβάλλεται την πρώτη μέρα λειτουργίας της αντίστοιχης Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε να ελέγχετε μόνοι/ες σας τις ημερομηνίες επιστροφής των βιβλίων που έχετε δανειστεί ως εξής:
search.lib.auth.gr -- > Είσοδος --> Συμπληρώνετε αριθμό κάρτας (δηλ. πάσο) και κωδικό (4ψήφιο pin που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στη βιβλιοθήκη)
Επιλέγετε από αριστερά "Δανεισμένα Τεκμήρια" για να δείτε πότε επιστρέφουν τα βιβλία που έχετε δανειστεί (στην ημερομηνία αναφέρεται πρώτα ο μήνας και μετά η ημέρα)
Θυμηθείτε ότι έχετε δικαίωμα να κάνετε δύο ανανεώσεις για κάθε βιβλίο τηλεφωνικά ή μέσω email.
Αν ξεχάσετε το pin του λογαριασμού σας, μπορείτε να το αλλάξετε μετά από επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Αναζήτηση βιβλιογραφίας - Προτεινόμενες ηλεκτρονικές πηγές

Για βοήθεια στην αναζήτηση συμβουλευθείτε τα φυλλάδια της βιβλιοθήκης (στο κάτω μέρος της σελίδας) ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Με αστερίσκο (*) σημειώνονται οι πηγές για τις οποίες χρειάζεται VPN σύνδεση (εναλλακτικά Remote desktop ή Shibboleth μέσω HEAL-Link) εφόσον η αναζήτηση γίνεται από το σπίτι

Μηχανή Αναζήτησης Βιβλιοθήκης

Η πλειονότητα του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού της βιβλιοθήκης μπορεί να αναζητηθεί μέσω του εργαλείου Summon. Συστήνεται για όλους/ες και ιδιαίτερα για προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες https://search.lib.auth.gr/

search.lib.auth.gr

 1. Καρτέλα κατάλογος για αναζήτηση βιβλίων κυρίως
 2. *Καρτέλα άρθρα, περιοδικά για ταυτόχρονη αναζήτηση σε ετερογενείς πηγές (all eContent search)
 3. Αναζήτηση βιβλίων με περιορισμό στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
 4. Αναζήτηση άρθρων με περιορισμό θεμάτων (π.χ. Recreation and Sports)

*Αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις για όλες τις επιστήμες

 • ProQuest Central (κατάλληλη για αναζήτηση διδακτορικών διατριβών από όλο τον κόσμο)
 • Scopus και Web of Science (για αναζήτηση άρθρων, συνεδρίων, βιβλίων αλλά και για καταμέτρηση του δείκτη απήχησης των άρθρων και του έργου των συγγραφέων)

*Αναζήτηση ανά εκδότη

*Αναζήτηση με τίτλο ηλεκτρονικού περιοδικού

Δυνατότητα θεματικής πλοήγησης
Ηλεκτρονικά περιοδικά (Social Sciences  -> Recreation and Sports)
Ηλεκτρονικά βιβλία -> Social Sciences Recreation & Sports

Google Scholar και PubMed

Οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα προβολής όλων των συνδρομητικών πηγών της βιβλιοθήκης ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία

 • https://scholar.google.com -> από τις 3 γραμμές (πάνω αριστερά) -> Ρυθμίσεις -> Σύνδεσμοι Βιβλιοθήκης -> Aristotle University of Thessaloniki (επιλογή και των 2) -> Αποθήκευση Στο εξής στα αποτελέσματα αναζήτησης θα έχετε την ένδειξη fulltext@AUTh.library και θα διακρίνετε άμεσα τις συνδρομητικές πηγές της βιβλιοθήκης
 • Για την προβολή των συνδρομών της βιβλιοθήκης κατά την αναζήτηση στην PubMed, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το library key extension και να δηλώσετε κατά την εγκατάστασή του το όνομα του ιδρύματος Aristotle University of Thessaloniki


Δείκτες αξιολόγησης περιοδικών και ερευνητικής δραστηριότητας

Περιλαμβάνονται οδηγίες από την Κεντρική βιβλιοθήκη για όλα τα εργαλεία αξιολόγησης επιστημονικών περιοδικών και για τον υπολογισμό του h-index

Journal Citation Reports -> Browse Journals για αναζήτηση συγκεκριμένου τίτλου περιοδικού και υπολογισμό του IF. Για προβολή περιοδικών αθλητικής επιστήμης, επιλέγετε Browse Categories ->Social Sciences ->Sport Sciences

Για τον υπολογισμό της απήχησης επιστημονικών περιοδικών μέσω Scopus επιλέγετε Sources, πληκτρολογείτε τον τίτλο του περιοδικού που σας ενδιαφέρει και ανατρέχετε στη στήλη CiteScore

Mendeley (δημιουργία προσωπικής βάσης βιβλιογραφίας)

Μπορείτε να εγγραφείτε στo Mendeley και να δημιουργείτε σιγά σιγά τη δική σας βάση βιβλιογραφίας με όλο το υλικό που έχετε διαβάσει. Υπάρχουν τρόποι να μεταφέρετε εύκολα τις πηγές σας (Mendeley Web importer) και αρχεία PDF στην προσωπική σας «βιβλιοθήκη». Στο τέλος μπορείτε με αυτόματο τρόπο να να ενσωματώσετε τη βιβλιογραφία στις εργασίες σας με την κατάλληλη μορφοποίηση (π.χ. APA)

Λεξικά

Αναζήτηση διατριβών

Τοποθεσία / Επικοινωνία

Η βιβλιοθήκη του τμήματος βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης, Γυάλινο Κτίριο, Υπόγειο, 57001, Θεσσαλονίκη.
Βιβλιοθήκη Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Νέες Εγκαταστάσεις Θέρμης
Γυάλινο Κτίριο, Υπόγειο
T: 2310992244, 2310992245
library@phed.auth.gr

Βιβλιοθηκονόμοι:
Ελένη Κουγιουμτζή (2310) 992245
Νέλλη Γρηγοριάδου (2310) 992244

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά 8:00-15:30 και εκτάκτως 9:00-13:00.
Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη για ραντεβού διά ζώσης.

Συνομιλήστε μαζί μας (new live chat!!)

Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr