Φοίτησης
Αρχική / Έντυπα / Φοίτησης

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Φοίτησης

Φοίτησης

Μέσω της ιστοσελίδας sis.auth.gr σε:

  • δηλώσεις μαθημάτων
  • εγγραφή στο εξάμηνο
  • βαθμολογίες
  • πιστοποιητικά


Μέσω της εφαρμογής myAuth (σε Android, iOS) σε:

  • βαθμολογίες
  • πρόγραμμα μαθημάτων κι αιθουσών


Μέσω της ιστοσελίδας register.auth.gr σε:

  • εγγραφή νεοεισαχθέντων σε Τμήμα/Σχολή του ΑΠΘ
  • απόκτηση/ανάκτηση ιδρυματικού λογαριασμού
  • φοιτητικές παροχές (ακαδημαϊκή ταυτότητα, σίτιση, συγγράμματα)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr