Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ
Αρχική / Φοιτητικά / Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ

Η είσοδος στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας γίνεται με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται σε φοιτητές είναι:

  • να βλέπουν τα μαθήματα και τους βαθμούς τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους
  • να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών

Οι δυνατότητες που προσφέρονται σε διδάσκοντες είναι:

  • να βλέπουν τα μαθήματα, τις τάξεις, τους φοιτητές και τους βαθμούς των φοιτητών τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια τους με χρήση ειδικής κρυπτογραφικής συσκευής

Oι δυνατότητες που προσφέρονται στους απόφοιτους είναι:

  • να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ https://sis.auth.gr/.


Σύντομο βίντεο για τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΚΗΔ του ΑΠΘ δείτε εδώ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr