Αρχική / Κατηγορία Νέων / Προκηρύξεις

Κατηγορία

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Προκηρύξεις

Οι Εφορευτικές Επιτροπές συνήλθαν σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, με αντικείμενο την εξέταση της εκλογιμότητας των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 23, του Νόμου 4485/2017, (Α΄114).

Οι ΕΕ εξέτασαν τις υποψηφιότητες των υποψηφίων κάθε Τομέα του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ και αποφάνθηκαν θετικά για την εκλογιμότητά τους, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494, e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία έρευνας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στον αθλητισμό».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17301)

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr