Σύμβουλοι Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος αριθμ. 525/30-8-2016 ορίζει Συμβούλους Σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος φοίτησης τα κάτωθι Μέλη ΔΕΠ:

Α έτος: κ.κ. Χατζόπουλος Δ. και Μάνου Β.

Β έτος: κ.κ. Μπαρκούκης Β. και Λυκεσάς Γ.

Γ έτος: κ.κ. Συκαράς Ε. και Αλεξίου Σ.

Δ έτος: κ.κ. Σαρασλανίδης Π. και Γιαννακός Α.