Σύλλογος Φοιτητών ΤΕΦΑΑ

Ο σύλλογος των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ μπορεί να κάνει τις ανακοινώσεις του στην ιστοσελίδα του τμήματος.