Προοπτικές

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του ΤΕΦΑΑ είναι πολλές και μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

  • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Προπονητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων  
  • Ειδική Αγωγή (Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για άτομα με ειδικές ικανότητες)
  • Διοικητικό Στέλεχος σε αθλητικούς φορείς
  • Άσκηση και Φυσική Κατάσταση (γυμναστήρια,  κλπ.)
  • Άσκηση και υγεία
  • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (κατασκηνώσεις κλπ.)