Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας είναι μία υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ως κύριο στόχο έχει να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους του να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να διεκδικήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους.

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2