μάθημα «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ»

Το μάθημα «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ» γίνεται κανονικά κάθε Δευτέρα 18.30-20.00 στην αίθουσα ΤΑΞΥΠ 1.
Στο μάθημα έχουν κληθεί να διδάξουν διακεκριμένοι ορθοπεδικοί της πόλης μας, με εξειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις.
Συνιστάται η παρουσία των φοιτητών/τριών στα μαθήματα.

Η υπεύθυνη του μαθήματος
Καθηγήτρια Ε. Κουιδή