μάθημα επιλογής εφαρμογής Παιδαγωγικά παιχνίδια (034)

Το μάθημα επιλογής εφαρμογής Παιδαγωγικά παιχνίδια (034)  θα γίνει αυτό το εξάμηνο.

 

Δημήτρης Χατζόπουλος

Mail: chatzop@phed.auth.gr

Τηλ. 2310-992225