Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: Αντισφαίριση και Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Αντισφαίριση (Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής)
Την Τετάρτη 14-2-2018 ώρα 12.30
1η συνάντηση για χωρισμό τμημάτων και καθορισμό της ώρας διεξαγωγής του μαθήματος.
Χώρος συνάντησης: Γήπεδα αντισφαίρισης ΤΕΦΑΑ Θέρμη

Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής)
Την Τετάρτη 21-2-2018 12.30
1η συνάντηση για χωρισμό τμημάτων και καθορισμό της ώρας διεξαγωγής του μαθήματος.
Χώρος συνάντησης: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Ο Υπέυθυνος του Μαθήματος
Θεοδοσίου Αργύριος

Argiris Theodosiou
School of Physical Education and Sport Science
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
argtheodosiou@phed.auth.gr