Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη Παρασκευή, Αύγουστος 24, 2018 - 13:49
Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος για την εξέλιξη του κ. Τσίτσκαρη ή την εκλογή του κ. Ροδαφηνού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή Παρασκευή, Ιούλιος 20, 2018 - 14:05
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΏΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ ΤΕΦΑΑ Παρασκευή, Ιούνιος 8, 2018 - 14:52
Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Τομέων Τρίτη, Μάιος 15, 2018 - 13:36
94831_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 42 ΘΕΣΕΙΣ_9833 Πέμπτη, Φεβρουάριος 8, 2018 - 15:07
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) Παρασκευή, Δεκέμβριος 1, 2017 - 11:41
Πρακτικά ανάδειξης εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης Πέμπτη, Νοέμβριος 30, 2017 - 13:59
εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ Δευτέρα, Νοέμβριος 27, 2017 - 11:19