ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για εγγραφή στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. με την παραπάνω κατηγορία να προσέλθουν στη γραμματεία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την φωτοτυπία της ταυτότητάς τους (όσοι δεν έφεραν) για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, από 9/11/2018 έως και 16/11/2018 καθημερινά 9:00π.μ.-12:00μ.