Παρακολούθηση μαθημάτων για τους εισαχθέντες ως αθλητές και με μετεγγραφή φοιτητών

Η Συνέλευση του Τμήματος αρ. 572/8-11-2018 αποφάσισε την παρακολούθηση των μαθημάτων εφαρμογής του πρώτου εξαμήνου, για αυτούς που εισήχθησαν ως αθλητές και με μετεγγραφή φοιτητών, με την προυπόθεση να μην κάνουν άλλη απουσία μέχρι τη λήξη του εξαμήνου.