ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ/ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ/ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για εγγραφή στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. με τις κατηγορίες :
1. Αλλοδαποί-Αλλογενείς
2. Ομογενείς

Να προσέλθουν στη γραμματεία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την ταυτότητά τους για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, από 22/10/2018 έως και 31/10/2018 καθημερινά 9:00π.μ.-12:00μ.