Διεξαγωγή μαθημάτων Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Τα μαθήματα, σήμερα Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθούν κανονικά.