Ιστορία

Με το άρθρο 47 του νόμου 1268/1982 ιδρύθηκαν ΤΕΦΑΑ στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Με το Προεδρικό Διάταγμα 107/1983 η ΕΑΣΑ στην Αθήνα και το παράρτημα αυτής στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια ως Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, λόγω καθυστερημένου διορισμού των πρώτων μελών ΔΕΠ, η διοίκηση του Τμήματος ανατέθηκε με απόφαση της Συγκλήτου σε πενταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Από το 1984 το Τμήμα διοικείται από δική του Γενική Συνέλευση (ΓΣ).

Από το 1986 άρχισε να λειτουργεί παράρτημα του ΤΕΦΑΑ στις Σέρρες, το οποίο έγινε ανεξάρτητο Τμήμα το 1996.