Διοίκηση

Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο Καθηγητής κ. Κοσμάς Χριστούλας

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Τζέτζης

Αντιπρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

Γραμματέας του Τμήματος είναι ο κ. Παντελεήμων Μπακιρτζόγλου