Επικοινωνία με το Τμήμα

Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης
57001 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 
Τηλ. Γραμματείας: 2310 995271, 2310 995276, 2310 995274
Τηλ. Στεγαστικού επιδόματος: 2310 992494
Email φοιτητικών θεμάτων: ask@phed.auth.gr
Τηλ διοικητικών θεμάτων: 2310 991602, 2310 992494
Email διοικητικών θεμάτων: info@phed.auth.gr
FAX: 2310 995282
 
Μεταπτυχιακό
Τηλ. Γραμματείας μεταπτυχιακού: 2310 992242
E-mail Γραμματείας μεταπτυχιακού: grad@phed.auth.gr

Διδακτορικό

Τηλ. Γραμματείας διδακτορικού: 2310 991872, 2310 995274
E-mail Γραμματείας διδακτορικού: vkotoul@phed.auth.gr

Κοσμητεία
Τηλ. Γραμματείας Κοσμητείας: 2310991871, 2310991872
E-mail Γραμματείας Κοσμητείας: info@pess.auth.gr
FAX: 2310 991873
 
Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Μπαρκούκης Βασίλειος bark@phed.auth.gr