Πρακτική Άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αίτηση από 20 Νοεμβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2018 στο παρακάτω σύνδεσμο:

ο σύνδεσμος των προαιτήσεων για το 2018-2019.

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelb8erotJohigrYTVpn7XB4YWDS-GKazJwJR0YefPtKOHiCA/viewform

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος
Γαλαζούλας Χρήστος Αναπλ. καθηγητής

--
Associate Prof. Christos Galazoulas, Department of Physical Education and Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124 Thessaloniki, Tel: +30 2310 992481, Fax: +30 2310 995282, Email: galaz@phed.auth.gr