Δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων

 Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων,  για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους  2018-19, θα γίνουν το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 16/10/18 έως  και την Παρασκευή 26/10/18 με δήλωσή τους στο ask@phed.auth.gr

 Ακολουθεί συνημμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου α.ε. 2018-19.