Αρχική / Κατηγορία Νέων / Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κατηγορία

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 8594/24-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ.

Γιολάντα Πατσιοδήμου

Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης Α.Π.Θ.

τηλ. 2310996774

φαξ. 2310996899

e-mail. yolanda@ad.auth.gr

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr