Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος για την εξέλιξη του κ. Τσίτσκαρη ή την εκλογή του κ. Ροδαφηνού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή
Αρχική / Ενημέρωση / Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος για την εξέλιξη του κ. Τσίτσκαρη ή την εκλογή του κ. Ροδαφηνού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος για την εξέλιξη του κ. Τσίτσκαρη ή την εκλογή του κ. Ροδαφηνού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr