Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Οργάνου Διενέργειας Ελέγχου-Ο.Δ.Ε.) για τον ορισμό Διαχειριστή και την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων (Σφραγισμένο)
Αρχική / Ενημέρωση / Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Οργάνου Διενέργειας Ελέγχου-Ο.Δ.Ε.) για τον ορισμό Διαχειριστή και την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων (Σφραγισμένο)

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Οργάνου Διενέργειας Ελέγχου-Ο.Δ.Ε.) για τον ορισμό Διαχειριστή και την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων (Σφραγισμένο)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr