Μετά τη λήψη Πτυχίου
Αρχική / Έντυπα / Μετά τη λήψη Πτυχίου

Μετά τη λήψη Πτυχίου

Μετά τη λήψη Πτυχίου

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η διαδικασία για να πάρετε οποιοδήποτε έγγραφο μετά τη λήψη πτυχίου είναι:

1) Εφόσον έχει διατηρηθεί ο ιδρυματικός λογαριασμός που χρησιμοποιούσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο ΑΠΘ (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας sis.auth.gr (https://it.auth.gr/el/alumniapplication)

2)Πληρωμή σε μια τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό 5272041780361 με τα στοιχεία σας.

Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ (fax στο 2310995282).

Μέσω ΚΕΠ υποδεικνύετε στην αίτηση

  1. το αντίγραφο ή τα αντίγραφα που επιθυμείτε

  2. τον τρόπο παραλαβής (ο ίδιος από την Γραμματεία, με email, με courier που στέλνετε εσείς, με fax, ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδότηση κάποιου για να έρθει να τα πάρει)

  3. επισυνάπτετε την απόδειξη.

3)Πληρωμή παραβόλου μέσω IBAN Πειραιώς GR 87 0172 2720 0052 7204 1780 361 με τα στοιχεία σας.

Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μέσω fax στο 2310995282 ή email.

Επιδεικνύετε στην αίτηση

  1. το αντίγραφο ή τα αντίγραφα που επιθυμείτε

  2. τον τρόπο παραλαβής (ο ίδιος από την Γραμματεία, με email, με courier που στέλνετε εσείς, με fax, ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδότηση κάποιου για να έρθει να τα πάρει)

  3. επισυνάπτετε την απόδειξη.

Για την παραλαβή του πάπυρου θα πρέπει να έρθετε οι ίδιοι με ταυτότητα ή να εξουσιοδοτήσετε κάποιον ή με courier, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία.

Στα αγγλικά διατίθεται το diploma supplement, δωρεάν αλλά μόνο για τους πτυχιούχους από το 2005 και μετά.

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα χρειάζεται μετάφραση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία και έπειτα πηγαίνετε στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας για την σφραγίδα της Χάγης.

Πιστοποιητικό Κόστος
Πιστοποιητικών σπουδών 6 €
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 6 €
Μεμβράνη πτυχίου 32 €
Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος 32 €
Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος 32 €
Αντίγραφο προπτυχιακού πτυχίου 6 €
Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13 €
Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13 €
Παράρτημα Διπλώματος 0 €

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 54124, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

2310 995282

ask@phed.auth.gr