Η Συνέλευση του Τμήματος αριθμ. 506/16-7-2015 ορίζει Συμβούλους Σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος φοίτησης τα κάτωθι Μέλη ΔΕΠ:

  • Α έτος: κ.κ. Χατζόπουλος Δ. και Μάνου Β.
  • Β έτος: κ.κ. Μπαρκούκης Β. και Λυκεσάς Γ.
  • Γ έτος: κ.κ. Συκαράς Ε. και Σιδηροπούλου Μ.
  • Δ έτος: κ.κ. Σαρασλανίδης Π. και Γιαννακός Α.

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση