Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2016-17


Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν οριστικοποιήσει τη δήλωση των μαθημάτων προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2016-17 (και για κάθε εξάμηνο εφ' εξής) θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.
Από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές οποιεσδήποτε συμπληρωματικές δηλώσεις και θα χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων που δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες δηλώσεις.

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση