ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης που ενδέχεται να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία 5/4/2017, (ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των μαθημάτων) να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1/3/2017 μέχρι και 17/3/2017, 9.00-12.00π.μ. καθημερινά, έχοντας συμπληρωμένη την αίτηση ορκωμοσίας και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προέλευσης στη Γραμματεία, την αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει άλλος.

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση