ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στο συννημένο αρχείο αναγράφονται αλφαβητικά οι ενενήντα (90) φοιτητές του Τμήματος που επιλέχθηκαν με βάση την κατάταξη τους να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ την περίοδο Μαρτίου - Μαϊου 2017, καθώς και ο φορέας που θα πάει ο καθένας όπως προέκυψε από τη δήλωση των επιλογών των φοιτητών.

Όλοι οι φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να παραβρεθούν στην αυριάνη 21-02-2017 συγκέντωση - ενημέρωση στις 12.00 ώρα στο αμφιθέατρο του γυάλινου κτηρίου στη Θέρμη.

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Γαλαζούλας Χρήστος

Αναπλ. καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση