Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ, που επιθυμούν να εισαχθούν στο εαρινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2016-17 στον Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών, μπορούν να καταθέσουν -μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017- την αντίστοιχη αίτηση, που χορηγείται από την Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση