Τα μαθήματα επιλογης του κ.Χριστούλα Απόδοση σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και Όρια αθλητικής απόδοσης δε θα διδαχθούν αυτήν την εβδομάδα (από 13/2/2017 έως 17/2/2017).

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση