Τα μαθήματα Διδακτικής Βθμιας εκπαίδευσης για μεταφορείς και επί πτυχίω που δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στην ΤΑΞΥΠ (αίθουσα ΤΑΞΥΠ 1) με το εργαστηριακό μάθημα. Το εργαστηριακό μάθημα θα γίνει στις 10.15-11.00 και η συμμετοχή είναι υποχρεωτική ώστε να γίνει ο ορισμός των σχολείων.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Βασίλης Μπαρκούκης

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση