Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, οι δηλώσεις των μαθημάτων Κορμού, Ειδικοτήτων και Επιλογών για το εαρινού εξάμηνο 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 28 Φεβρουαρίου 2017  στο σύστημα sis.auth.gr .

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλώσετε όλα τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου καθώς και όλα που οφείλετε από προηγούμενα έτη, εαρινού εξαμήνου και μόνο (είτε είναι Κορμού είτε είναι Ειδικότητας είτε είναι Επιλογής) για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017.

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

Συμβουλευτείτε τους οδηγούς σπουδών σας (υπάρχουν στο site) για τις δηλώσεις μαθημάτων επιλογής.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας δεν θα πραγματοποιηθεί καμία δήλωση και δεν θα έχετε δικαίωμα συμμετοχής την εξεταστική Ιουνίου 2017.

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση