Στο Τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω 10 εργαστήρια και ένα σπουδαστήριο:

 1. Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας
 2. Εργαστήριο Βιοκινητικής
 3. Εργαστήριο Προπονητικής & Ανθρώπινης Απόδοσης
 4. Εργαστήριο Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης
 5. Εργαστήριο Αθλητιατρικής
 6. Εργαστήριο Υγιεινής και διατροφής Αθλουμένων
 7. Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας
 8. Εργαστήριο Φυσιολογίας
 9. Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής
 10. Εργαστήριο Αθλητικών Κακώσεων
 11. Σπουδαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση