Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κοσμάς Χριστούλας

Αντιπρόεδρος του Τμήματος είναι ο καθηγητής κ. Γεώργιος Τζέτζης

Γραμματέας του Τμήματος είναι ο κ. Μπακιρτζόγλου Παντελεήμων

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση