Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αποστολή όλων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

  • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του  Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
  • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους  σταδιοδρομία
  • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα
  • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

 

 

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση